ตัวละครที่สำคัญ ฮอรัส (มาร์เวลคอมิกส์)

บางคนอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับตัวละครนี้ว่าเขามาจากไหนและและมีความสำคัญยังไง

 

ฮอรัสเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกของเฮลิโอโพลิแทน ที่มีการช่วงชิงความเป็นใหญ่ในชั้นเทพ อาศัยอยู่ในเซเลสเทียลเขาเป็นบุตรชายของโอซิริส และไอซิสโดยฮอรัสถือเป็นเทพ
แห่งความยุติธรรม รวมถึงการพิพาษาตามความเชื่อของชาวอิยิปต์
เขาเคยถูกขังไวกับโอซิริส ในปิรามิดมาเป็นระยะเวลาสามพันปีโดยฝีมือของเซธ ในเวลาต่อมาเขาได้เจอกับธอร์กับโอดินเมื่อช่วงที่ปอรามิดได้กลายเป็นอาตุมผู้กลับชาติมาเกิด
และได้ทำสงครามระยะหนึ่งกับธอร์ โดยมีฮอรัสเป็นคนช่วยเหลือโอซิริส ไอซิส
และธอร์ในการจัดเซธ หลังจากนั้น ฮอรัส ได้รับความเป็นอิสระและหวนกลับสู่ เฮลิโอโพลิส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *