Day: January 27, 2020

Uncategorized

ตัวละครที่สำคัญ ฮอรัส (มาร์เวลคอมิกส์)

บางคนอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับตัวละครนี้ว่าเขามาจากไหนและและมีความสำคัญยังไง   ฮอรัสเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกของเฮลิโอโพลิแทน ที่มีการช่วงชิงความเป็นใหญ่ในชั้นเทพ อาศัยอยู่ในเซเลสเทียลเขาเป็นบุตรชายของโอซิริส และไอซิสโดยฮอรัสถือเป็นเทพ แห่งความยุติธรรม รวมถึงการพิพาษาตามความเชื่อของชาวอิยิปต์ เขาเคยถูกขังไวกับโอซิริส ในปิรามิดมาเป็นระยะเวลาสามพันปีโดยฝีมือของเซธ ในเวลาต่อมาเขาได้เจอกับธอร์กับโอดินเมื่อช่วงที่ปอรามิดได้กลายเป็นอาตุมผู้กลับชาติมาเกิด และได้ทำสงครามระยะหนึ่งกับธอร์ โดยมีฮอรัสเป็นคนช่วยเหลือโอซิริส ไอซิส และธอร์ในการจัดเซธ หลังจากนั้น ฮอรัส ได้รับความเป็นอิสระและหวนกลับสู่ เฮลิโอโพลิส

Read More